Casa SAV

 

EMPLAÇAMENT: Sant Antoni Vilamajor

PRESSUPOST: 150.000 €

ANY: 2013

DESCRIPCIÓ: Aquesta casa unifamiliar aïllada es concep com un bloc de formigó contundent al que s’hi realitzen operacions de subtracció i desencaix. Aquestes operacions volumètriques aconsegueixen que la casa s’obri a la llum del sud, optimitza a la vegada la relació amb el jardí privat exterior, permeten percebre l’amplitud del jardí i genera patis interiors que permeten gaudir de la conjunció dels espais exteriors i interiors en un àmbit contingut amb molta privacitat.

El sistema estructural és de murs de càrrega prefabricats de formigó armat amb lloses alveolars de formigó armat. El sistema constructiu de façanes és realitza amb un trasdossat aïllant interior i el panell de formigó vist per l’exterior, economitzant en gran mesura el pressupost de construcció.