Containers VIP · finalització i procés constructiu

La necessitat de reaprofitament de recursos i productes existents també es pot donar a terme en el sector de l’arquitectura i la construcció. Aquesta idea de partida era la base sobre la que desenvolupar el projecte d’una casa unifamiliar per a una família nombrosa en un terreny pla i ampli a les faldes de la muntanya de Sant Llorenç.

La proposta compartida entre els clients i el despatx d’arquitectura de desenvolupar la solució mitjançant mòduls prefabricats de contenidors marítims es presentava com una solució idònia que permetria aprofitar la pròpia modulació d’aquests alhora que contenir el cost econòmic de construcció. El repte era complex, alhora que engrescador i innovador.

La gestió prèvia d’estudi de viabilitat d’implantació i desenvolupament del procés constructiu ha estat summament important, molt lligada a la coordinació de l’equip de gestió d’obra d’arid studio en contínua col·laboració amb el despatx de duran arquitectes i els propis clients.

Solucions constructives adaptades a les consideracions tècniques dels contenidors marítims, donant una importància vital als paràmetres bioclimàtics de la regió i l’emplaçament i dels paràmetres de demanda energètica d’un habitatge unifamiliar de més de 250m2  amb estances amplies i espaioses distribuïdes en un únic nivell de planta baixa, han permès obtenir un resultat exitós i un habitatge emplaçat en un paratge únic.

Sistemes alleugerits d’envolupant, adaptava en funció de les orientacions de major radiació solars solucionada mitjançant una façana ventilada de fusta i una coberta prefabricada amb subestructura metàl·lica i cambra d’aire no ventilada, i trasdossats i divisions interiors amb sistema de placa de guix i alts gruixos d’aïllaments a façana han permès realitzar una obra gairebé 100% seca, que s’adaptava a les premisses del projecte de disminució de recursos i residus.

El paviment de parquet de roure i mobiliari de cuina i habitacions blancs i llisos generen unes estances il·luminades, àmplies i acollidores.

Més informació: http://aridstudio.com/project/casa-containers-vip/