Oficinas Novomatic

 

EMPLAZAMIENTO: Barcelona

PRESUPUESTO: 600.000 €

AÑO: 2016 (en construcció)

DESCRIPCIÓN: Acondicionamiento de instalaciones, reforma e interiorismo de un local para oficinas de aproximadamente 2000 m2.
El programa de oficinas se distribuye de tal manera que permite un máximo aprovechamiento de la luz natural. La distribución se realiza mediante armarios separadores y mamparas transparentes donde todos los elementos opacos se disponen en perpendicular a la entrada de luz.
Los elementos separadores son a la vez armarios de almacenamiento donde se encuentran los archivos, los elementos de oficina necesarios y las taquillas individuales.
Los materiales utilizados son la madera natural, la moqueta gris, el vidrio y las carpinterías de aluminio.

Casa V

 

EMPLAÇAMENT: Ventalló, Girona

PRESSUPOST: 210.000 €

ANY: 2016

DESCRIPCIÓ: El planejament de ciutat jardí  es un teixit d’edificacions rodejades de jardí en el que  acaba preponderant l’espai construït per davant de l’espai de jardí, el qual acaba sent una estreta franja perimetral. El nostre projecte positivitza l’espai no construït, per a que aquest constitueixi tres patis diferenciats que esdevinguin els espais principals de la casa.  Hi haurà un pati d’entrada, un pati de servei i un pati principal.

La casa és una macla entre dos volums prismàtics contundents, un més baix, on hi trobem el programa d’aparcament, accés i cuina i l’altre més alt i gran on es troben les habitacions, la sala d’estar i els serveis. Aquests dos prismes tenen dos grans obertures en el seu costat més llarg que conformen sengles marcs. El marc de l’estar s’obre a la part més amplia del jardí, el marc de l’entrada s’obre al carrer sobre un petit pati d’accés.

El marc principal conforma un porxo potent, d’un metre i mig, que, perfectament orientat a Sud permet una captació solar òptima.

El sistema constructiu de façana és de SATE, aïllament tèrmic exterior que permet resoldre la façana amb una sola fulla. L’estructura horitzontal és de forjats unidireccionals amb volta de formigó vista i l’estructura vertical amb murs de càrrega d’obra de fabrica de maó. Les instal.lacions són vistes i es minimitzen els trasdossats. Això permet una gran contenció en el pressupost i unes altes prestacions.

És una casa d’alta eficiència energètica, amb un nivell molt alt d’aïllament tèrmic (les façanes s’aïllen amb 15 cm de poliestiré grafit i les cobertes amb poliestiré extruit de 20 cm, les carpinteries són de PVC de 5 càmbres amb reforç tèrmic, doble vidre laminat amb cambra baix emisiva) Les instal.lacions de ventilació són un sistema forçat de doble flux amb recuperació de calor. La instal.lacions de climatització la composa una caldera de biomasa i una distribució de calor mitjantçant terra radiant. Això fa que no només tingui una alta eficiència si no que compti amb la més alta calificació en el procediment de certificació estatal.

FOTOGRAFIES: Adrià Goula

Casa SAV

 

EMPLAÇAMENT: Sant Antoni Vilamajor

PRESSUPOST: 150.000 €

ANY: 2013

DESCRIPCIÓ: Aquesta casa unifamiliar aïllada es concep com un bloc de formigó contundent al que s’hi realitzen operacions de subtracció i desencaix. Aquestes operacions volumètriques aconsegueixen que la casa s’obri a la llum del sud, optimitza a la vegada la relació amb el jardí privat exterior, permeten percebre l’amplitud del jardí i genera patis interiors que permeten gaudir de la conjunció dels espais exteriors i interiors en un àmbit contingut amb molta privacitat.

El sistema estructural és de murs de càrrega prefabricats de formigó armat amb lloses alveolars de formigó armat. El sistema constructiu de façanes és realitza amb un trasdossat aïllant interior i el panell de formigó vist per l’exterior, economitzant en gran mesura el pressupost de construcció.