Containers VIP

Apartament Aragó

Apartament M2PF

Apartament Rectoria

Casa SS

Garden Coworking

Oficines Novomatic

Casa V

Casa SAV

Apartament CL

OBRES i PROJECTES

La Gestió i Direcció del Projecte i de l’Obra és més que mai una necessitat, adquirint un compromís amb client, promotor i projectista per tal d’obtenir el resultat esperat, alhora que ajustat en preu i terminis d’execució. A més, la inclusió d’un servei integral de direcció i coordinació de seguretat i de control de qualitat de l’obra complementen una correcta execució.

L’establiment d’una estratègia de contractació, un pla logístic de l’obra i la gestió i coordinació dels contractistes mantenint reunions amb la Direcció de l’Obra és un pilar fonamental per aconseguir un resultat final de l’obra adequat a la idea inicial estètica, econòmica i temporal.

SERVEIS:
· Direcció d’Execució d’Obres
· Project & Construction Management
· Projectes de legalització, llicències i permisos d’obres
· Auditoria de projectes
· Gestió i coordinació de seguretat
· Control de qualitat