Containers VIP

Construcció d’un Habitatge unifamiliar modular

EMPLAÇAMENT: Matadepera

ANY: 2015

PRESSUPOST: 250.000 €

ARQUITECTURA I DIRECCIÓ D’OBRA: duran arquitectes

PROJECT & CONSTRUCTION MANAGEMENT: arid studio

DESCRIPCIÓ: Construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat, en un paratge boscós als peus de la muntanya de Sant Llorenç. Integra la voluntat de reaprofitar recursos existents, contenidors marítims, amb la necessitat d’aconseguir un habitatge per a una família nombrosa amb un pressupost ajustat. Projectant espais diàfans i considerant paràmetres bioclimàtics en la seva geometria, distribució i envolupant, s’aconsegueix inundar l’espai interior de llum natural, captació solar, alhora que permet generar un ventilació creuada de totes les estances.
Solucions constructives de baix cost i baix impacte ambiental, aporten un aspecte únic a un projecte singular.

Apartament Aragó

 

EMPLAÇAMENT: Barcelona

ANY: 2013

PRESSUPOST: 85.000 €

DESCRIPCIÓ: La reforma té com a objectiu millorar les condicions espaials d’un habitatge antic, molt compartimentat, amb espais poc amplis i lluminosos.

La nova distribució unifica dues habitacions per a fer més gran la sala d’estar, genera una circulació al voltant del mur que separa del rebedor la sala i crea un estudi separat per un moble de la sala d’estar.

La porta corredera de l’estudi permet obrir la visual de la façana i percebre-la en tota la seva longitud, emfasitzant el ritme de les altes obertures de la casa. S’utilitza la llum natural en la calificació dels espais, s’obre un lluernari en la zona interior de la zona de dia que ilumina zenitalment la zona d’accés.

Les antigues voltes de “rasilla” ceràmica del sostre s’accentuen amb l’iluminació dels projectors a sostre i, pintat de blanc, resulta una textura vibrant i moderna. El sostre de l’estudi es pot apreciar des de l’estar a través d’una obertura vidrada sobre l’armari. El parquet de roure natural està raspallat i barnissat mate per a tenir una textura natural i agradable al tacte.

Apartament M2PF

Rehabilitació d’un loft-dúplex

EMPLAÇAMENT: Sant Cugat del Vallès

ANY: 2011

PRESSUPOST: 50.000 €

 

DESCRIPCIÓ: De la necessitat d’integrar els diferents espais existents en un únic volum i inundar-los d’una gran lluminositat, ha sorgit el concepte de loft. En aquest tipus d’habitatge predomina un estil minimalista, que té en compte la funcionalitat sense renunciar al confort. Els espais diferenciats s’aconsegueixen pel joc de canvis de nivell, colors i textures. La sensació espacial que es percep ve donada per la continuïtat visual aconseguida a través del paviment continu de parquet natural.

Apartament Rectoria

 

EMPLAÇAMENT: Sant Feliu de Llobregat

PRESSUPOST: 40.000 €

ANY: 2011

DESCRIPCIÓ: Ens trobem amb un apartament, que fa cantonada amb la plaça al centre del poble. És  antic i deteriorat i havia estat una oficina. L’objectiu de la reforma és adequar el lloc per a un ús d’habitatge, flexible i modern, amb una bona il·luminació natural i uns espais que permetin percebre l’amplitud del pis i tenir unes bones vistes de la plaça.

Amb aquest fi s’estableix una distribució que permet obrir visuals diagonals que són les que donen una percepció més amplia de l’espai. La distribució facilita que moltes d’aquestes continuïtats espacials es prolonguin a l’exterior, donant una percepció de connexió amb l’entorn.

La circulació central entorn a un moble llibreria permet tenir una flexibilitat en l’ús de l’espai. Podem utilitzar el pis en dos parts diferenciades sense crear interferències funcionals.

L’ambient sorollós de la plaça confrontant se soluciona amb la insonorització mitjançant trasdossats aïllants i fusteries i vidres apropiats (fusteries poc rígides i vidres laminats amb làmines acústiques). Això permet baixar els nivell acústic interior a uns estàndards confortables encara que a l’exterior s’hi realitzin les festes del poble.

S’utilitzen materials vius que canvien amb el temps, formigó als terres que permet veure les ones de l’aplicació amb la llana, mobles de fusta natural de contraxapat d’avet on s’aprecien les vetes i nusos de la fusta.

Casa SS

 

EMPLAÇAMENT: Santa Susana, Girona

PRESSUPOST: 180.000 €

ANY: 2013

DESCRIPCIÓ: El terreny on s’emplaça l’habitatge té una pendent molt acusada i unes vistes al mar molt interessants. Per aquest motiu la casa s’esglaona seguint la pendent, generant terrasses i balcons que permeten crear miradors i zones d’estar exteriors.

És una casa amb una alta eficiència energètica: es baixa la demanda d’energia amb una òptima captació solar (les obertures captadores estan orientades al Sud protegides per porxos que fan una alta captació a l’Hivern i protegeixen del sol de l’Estiu)  i així mateix un nivell d’aïllament tèrmic propi de cases passives. La ventilació de la casa es genera amb un sistema canalitzat de doble flux i recuperador de calor, això permet disposar d’un aire molt net contínuament sense les pèrdues energètiques que comporta la ventilació. Les instal.lacions tèrmiques tenen un rendiment molt alt, s’utilitza l’aerotermia per la calefacció per terra radiant i  per a escalfar l’aigua calenta sanitària. La refrigeració és realitza per mitjans naturals, dissenyant la casa per a una òptima ventilació creuada, ventilació per estratificació vertical i tendals automatitzats per a la protecció solar.

El sistema constructiu per a l’estructura vertical i d’acabat de façana és de panells portants prefabricats amb doble panell i aïllament intersticial (la subjecció entre panells és realitza amb un sistema patentat que minimitza els ponts tèrmics). La construcció prefabricada, amb una alta definició de projecte i fabricació i alt control de qualitat en fàbrica, permet controlar molt millor la obra i els imprevistos que comporta.

Garden Coworking

 

EMPLAÇAMENT: Barcelona

ANY: 2012

PRESSUPOST: 40.000 €

 

DESCRIPCIÓ:   Rehabilitació de nau industrial al barri de Gràcia per adaptar-la a un espai de treball compartit i taller. Intervenció sota criteris low impact, que aprofita aspectes bàsics d’il·luminació natural en un espai diàfan que aconsegueix una zonificació flexible i canviant en funció de les necessitats d’utilització. L‘ús de recursos naturals com l’aïllament amb llana d’ovella i el reaprofitament de materials de construcció conformen la línia característica del projecte.

Més info: www.gardencoworkingatelier.com

Oficines Novomatic

 

EMPLAÇAMENT: Barcelona

PRESSUPOST: 600.000 €

ANY: 2016

DESCRIPCIÓ: Condicionament d’instal·lacions, reforma i interiorisme de un local per a oficines d’aproximadament 2000 m2.

El programa d’oficines es distribueix de tal manera que permet un màxim aprofitament de la llum natural. La distribució es realitza mitjançant armaris separadors i mampares transparents on tots els elements opacs es disposen en perpendicular a l’entrada de llum.

Els elements separadors són a la vegada armaris d’emmagatzematge on es troben els arxius, els elements d’oficina necessaris i les taquilles individuals.

Els materials utilitzats són la fusta natural, la moqueta gris, el vidre i les fusteries d’alumini.

Casa V

 

EMPLAÇAMENT: Ventalló, Girona

PRESSUPOST: 210.000 €

ANY: 2016

DESCRIPCIÓ: El planejament de ciutat jardí  es un teixit d’edificacions rodejades de jardí en el que  acaba preponderant l’espai construït per davant de l’espai de jardí, el qual acaba sent una estreta franja perimetral. El nostre projecte positivitza l’espai no construït, per a que aquest constitueixi tres patis diferenciats que esdevinguin els espais principals de la casa.  Hi haurà un pati d’entrada, un pati de servei i un pati principal.

La casa és una macla entre dos volums prismàtics contundents, un més baix, on hi trobem el programa d’aparcament, accés i cuina i l’altre més alt i gran on es troben les habitacions, la sala d’estar i els serveis. Aquests dos prismes tenen dos grans obertures en el seu costat més llarg que conformen sengles marcs. El marc de l’estar s’obre a la part més amplia del jardí, el marc de l’entrada s’obre al carrer sobre un petit pati d’accés.

El marc principal conforma un porxo potent, d’un metre i mig, que, perfectament orientat a Sud permet una captació solar òptima.

El sistema constructiu de façana és de SATE, aïllament tèrmic exterior que permet resoldre la façana amb una sola fulla. L’estructura horitzontal és de forjats unidireccionals amb volta de formigó vista i l’estructura vertical amb murs de càrrega d’obra de fabrica de maó. Les instal.lacions són vistes i es minimitzen els trasdossats. Això permet una gran contenció en el pressupost i unes altes prestacions.

És una casa d’alta eficiència energètica, amb un nivell molt alt d’aïllament tèrmic (les façanes s’aïllen amb 15 cm de poliestiré grafit i les cobertes amb poliestiré extruit de 20 cm, les carpinteries són de PVC de 5 càmbres amb reforç tèrmic, doble vidre laminat amb cambra baix emisiva) Les instal.lacions de ventilació són un sistema forçat de doble flux amb recuperació de calor. La instal.lacions de climatització la composa una caldera de biomasa i una distribució de calor mitjantçant terra radiant. Això fa que no només tingui una alta eficiència si no que compti amb la més alta calificació en el procediment de certificació estatal.

FOTOGRAFIES: Adrià Goula

Casa SAV

 

EMPLAÇAMENT: Sant Antoni Vilamajor

PRESSUPOST: 150.000 €

ANY: 2013

DESCRIPCIÓ: Aquesta casa unifamiliar aïllada es concep com un bloc de formigó contundent al que s’hi realitzen operacions de subtracció i desencaix. Aquestes operacions volumètriques aconsegueixen que la casa s’obri a la llum del sud, optimitza a la vegada la relació amb el jardí privat exterior, permeten percebre l’amplitud del jardí i genera patis interiors que permeten gaudir de la conjunció dels espais exteriors i interiors en un àmbit contingut amb molta privacitat.

El sistema estructural és de murs de càrrega prefabricats de formigó armat amb lloses alveolars de formigó armat. El sistema constructiu de façanes és realitza amb un trasdossat aïllant interior i el panell de formigó vist per l’exterior, economitzant en gran mesura el pressupost de construcció.