Containers VIP · finalització i procés constructiu

La necessitat de reaprofitament de recursos i productes existents també es pot donar a terme en el sector de l’arquitectura i la construcció. Aquesta idea de partida era la base sobre la que desenvolupar el projecte d’una casa unifamiliar per a una família nombrosa en un terreny pla i ampli a les faldes de la muntanya de Sant Llorenç.

La proposta compartida entre els clients i el despatx d’arquitectura de desenvolupar la solució mitjançant mòduls prefabricats de contenidors marítims es presentava com una solució idònia que permetria aprofitar la pròpia modulació d’aquests alhora que contenir el cost econòmic de construcció. El repte era complex, alhora que engrescador i innovador.

La gestió prèvia d’estudi de viabilitat d’implantació i desenvolupament del procés constructiu ha estat summament important, molt lligada a la coordinació de l’equip de gestió d’obra d’arid studio en contínua col·laboració amb el despatx de duran arquitectes i els propis clients.

Solucions constructives adaptades a les consideracions tècniques dels contenidors marítims, donant una importància vital als paràmetres bioclimàtics de la regió i l’emplaçament i dels paràmetres de demanda energètica d’un habitatge unifamiliar de més de 250m2  amb estances amplies i espaioses distribuïdes en un únic nivell de planta baixa, han permès obtenir un resultat exitós i un habitatge emplaçat en un paratge únic.

Sistemes alleugerits d’envolupant, adaptava en funció de les orientacions de major radiació solars solucionada mitjançant una façana ventilada de fusta i una coberta prefabricada amb subestructura metàl·lica i cambra d’aire no ventilada, i trasdossats i divisions interiors amb sistema de placa de guix i alts gruixos d’aïllaments a façana han permès realitzar una obra gairebé 100% seca, que s’adaptava a les premisses del projecte de disminució de recursos i residus.

El paviment de parquet de roure i mobiliari de cuina i habitacions blancs i llisos generen unes estances il·luminades, àmplies i acollidores.

Més informació: http://aridstudio.com/project/casa-containers-vip/

La planificació en obres amb sistemes prefabricats

Benzinera Good Price · Mollet del Vallès

Recentment hem tingut l’oportunitat de col·laborar en el projecte de construcció d’una benzinera a la localitat de Mollet del Vallès en què l’obra per sobre de la cota zero ha tingut una duració d’uns 45 dies. Un mes i mig escàs.

L’experiència ens demostra una vegada més, que l’arquitectura i la construcción han de tendir cap a la prefabricació com una via en el camí cap a la sostenibilitat del sector.

Les hores de reunions, coordinació i planificació amb les diverses empreses que han participat en el projecte ens permeten executar obres en què els temps d’execució són escassos i els pressupostos ajustats a allò previst en l’estudi econòmic inicial, contribuïnt també en la disminució de mermes, residus i desplaçaments.

També ho demostra altres projectes en els que estem participant, com la construcció d’un habitatge unifamiliar amb contenidors marítims o un projecte que us presentarem properament d’una remunta en una casa unifamiliar al barri de sarrià de Barcelona.

 

arid studio

4 marzo 2015

Estudi d’arquitectura, disseny i direcció d’obres de Barcelona. Arquitectura sostenible i Project Management.

 

Arid Studio és un estudi d’arquitectura, disseny i direcció d’obres de Barcelona. Especialitzat en arquitectura sostenible i project management, té la voluntat d’oferir un servei integral en el procés arquitectònic.

Basat en una estructura col·laborativa entre una xarxa de professionals que permet assumir encàrrecs professionals de diverses índoles dins del sector de l’arquitectura, la construcció i el disseny.

 

EQUIP

Jordi Arboix Salvadó

Arquitecte Tècnic i Màster en Arquitectura i Sostenibilitat

Núm. col·legiat 11881

Membre fundador de Grid Collective

 

COL·LABORADORS:

Beth Bacardit Lázaro

Arquitecte Tècnic, Enginyera d’Edificació i Postgrau en Construction Management

Núm. col·legiada: 10387

CEO BB Project

 

Marta Soler

Interiorista i dissenyadora de producte

CEO GARDEN:: coworking & atelier

 

Javier Villanueva

Llicenciat en Arquitectura