Containers VIP · finalització i procés constructiu

La necessitat de reaprofitament de recursos i productes existents també es pot donar a terme en el sector de l’arquitectura i la construcció. Aquesta idea de partida era la base sobre la que desenvolupar el projecte d’una casa unifamiliar per a una família nombrosa en un terreny pla i ampli a les faldes de la muntanya de Sant Llorenç.

La proposta compartida entre els clients i el despatx d’arquitectura de desenvolupar la solució mitjançant mòduls prefabricats de contenidors marítims es presentava com una solució idònia que permetria aprofitar la pròpia modulació d’aquests alhora que contenir el cost econòmic de construcció. El repte era complex, alhora que engrescador i innovador.

La gestió prèvia d’estudi de viabilitat d’implantació i desenvolupament del procés constructiu ha estat summament important, molt lligada a la coordinació de l’equip de gestió d’obra d’arid studio en contínua col·laboració amb el despatx de duran arquitectes i els propis clients.

Solucions constructives adaptades a les consideracions tècniques dels contenidors marítims, donant una importància vital als paràmetres bioclimàtics de la regió i l’emplaçament i dels paràmetres de demanda energètica d’un habitatge unifamiliar de més de 250m2  amb estances amplies i espaioses distribuïdes en un únic nivell de planta baixa, han permès obtenir un resultat exitós i un habitatge emplaçat en un paratge únic.

Sistemes alleugerits d’envolupant, adaptava en funció de les orientacions de major radiació solars solucionada mitjançant una façana ventilada de fusta i una coberta prefabricada amb subestructura metàl·lica i cambra d’aire no ventilada, i trasdossats i divisions interiors amb sistema de placa de guix i alts gruixos d’aïllaments a façana han permès realitzar una obra gairebé 100% seca, que s’adaptava a les premisses del projecte de disminució de recursos i residus.

El paviment de parquet de roure i mobiliari de cuina i habitacions blancs i llisos generen unes estances il·luminades, àmplies i acollidores.

Més informació: http://aridstudio.com/project/casa-containers-vip/

La planificació en obres amb sistemes prefabricats

Benzinera Good Price · Mollet del Vallès

Recentment hem tingut l’oportunitat de col·laborar en el projecte de construcció d’una benzinera a la localitat de Mollet del Vallès en què l’obra per sobre de la cota zero ha tingut una duració d’uns 45 dies. Un mes i mig escàs.

L’experiència ens demostra una vegada més, que l’arquitectura i la construcción han de tendir cap a la prefabricació com una via en el camí cap a la sostenibilitat del sector.

Les hores de reunions, coordinació i planificació amb les diverses empreses que han participat en el projecte ens permeten executar obres en què els temps d’execució són escassos i els pressupostos ajustats a allò previst en l’estudi econòmic inicial, contribuïnt també en la disminució de mermes, residus i desplaçaments.

També ho demostra altres projectes en els que estem participant, com la construcció d’un habitatge unifamiliar amb contenidors marítims o un projecte que us presentarem properament d’una remunta en una casa unifamiliar al barri de sarrià de Barcelona.

 

arid studio

4 marzo 2015

Estudi d’arquitectura, disseny i direcció d’obres de Barcelona. Arquitectura sostenible i Project Management.

 

Arid Studio és un estudi d’arquitectura, disseny i direcció d’obres de Barcelona. Especialitzat en arquitectura sostenible i project management, té la voluntat d’oferir un servei integral en el procés arquitectònic.

Basat en una estructura col·laborativa entre una xarxa de professionals que permet assumir encàrrecs professionals de diverses índoles dins del sector de l’arquitectura, la construcció i el disseny.

 

EQUIP

Jordi Arboix Salvadó

Arquitecte Tècnic i Màster en Arquitectura i Sostenibilitat

Núm. col·legiat 11881

Membre fundador de Grid Collective

 

COL·LABORADORS:

Beth Bacardit Lázaro

Arquitecte Tècnic, Enginyera d’Edificació i Postgrau en Construction Management

Núm. col·legiada: 10387

CEO BB Project

 

Marta Soler

Interiorista i dissenyadora de producte

CEO GARDEN:: coworking & atelier

 

Javier Villanueva

Llicenciat en Arquitectura

Containers VIP

Construcció d’un Habitatge unifamiliar modular

EMPLAÇAMENT: Matadepera

ANY: 2015

PRESSUPOST: 250.000 €

ARQUITECTURA I DIRECCIÓ D’OBRA: duran arquitectes

PROJECT & CONSTRUCTION MANAGEMENT: arid studio

DESCRIPCIÓ: Construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat, en un paratge boscós als peus de la muntanya de Sant Llorenç. Integra la voluntat de reaprofitar recursos existents, contenidors marítims, amb la necessitat d’aconseguir un habitatge per a una família nombrosa amb un pressupost ajustat. Projectant espais diàfans i considerant paràmetres bioclimàtics en la seva geometria, distribució i envolupant, s’aconsegueix inundar l’espai interior de llum natural, captació solar, alhora que permet generar un ventilació creuada de totes les estances.
Solucions constructives de baix cost i baix impacte ambiental, aporten un aspecte únic a un projecte singular.

Apartament Aragó

 

EMPLAÇAMENT: Barcelona

ANY: 2013

PRESSUPOST: 85.000 €

DESCRIPCIÓ: La reforma té com a objectiu millorar les condicions espaials d’un habitatge antic, molt compartimentat, amb espais poc amplis i lluminosos.

La nova distribució unifica dues habitacions per a fer més gran la sala d’estar, genera una circulació al voltant del mur que separa del rebedor la sala i crea un estudi separat per un moble de la sala d’estar.

La porta corredera de l’estudi permet obrir la visual de la façana i percebre-la en tota la seva longitud, emfasitzant el ritme de les altes obertures de la casa. S’utilitza la llum natural en la calificació dels espais, s’obre un lluernari en la zona interior de la zona de dia que ilumina zenitalment la zona d’accés.

Les antigues voltes de “rasilla” ceràmica del sostre s’accentuen amb l’iluminació dels projectors a sostre i, pintat de blanc, resulta una textura vibrant i moderna. El sostre de l’estudi es pot apreciar des de l’estar a través d’una obertura vidrada sobre l’armari. El parquet de roure natural està raspallat i barnissat mate per a tenir una textura natural i agradable al tacte.

Apartament M2PF

Rehabilitació d’un loft-dúplex

EMPLAÇAMENT: Sant Cugat del Vallès

ANY: 2011

PRESSUPOST: 50.000 €

 

DESCRIPCIÓ: De la necessitat d’integrar els diferents espais existents en un únic volum i inundar-los d’una gran lluminositat, ha sorgit el concepte de loft. En aquest tipus d’habitatge predomina un estil minimalista, que té en compte la funcionalitat sense renunciar al confort. Els espais diferenciats s’aconsegueixen pel joc de canvis de nivell, colors i textures. La sensació espacial que es percep ve donada per la continuïtat visual aconseguida a través del paviment continu de parquet natural.

Apartament Rectoria

 

EMPLAÇAMENT: Sant Feliu de Llobregat

PRESSUPOST: 40.000 €

ANY: 2011

DESCRIPCIÓ: Ens trobem amb un apartament, que fa cantonada amb la plaça al centre del poble. És  antic i deteriorat i havia estat una oficina. L’objectiu de la reforma és adequar el lloc per a un ús d’habitatge, flexible i modern, amb una bona il·luminació natural i uns espais que permetin percebre l’amplitud del pis i tenir unes bones vistes de la plaça.

Amb aquest fi s’estableix una distribució que permet obrir visuals diagonals que són les que donen una percepció més amplia de l’espai. La distribució facilita que moltes d’aquestes continuïtats espacials es prolonguin a l’exterior, donant una percepció de connexió amb l’entorn.

La circulació central entorn a un moble llibreria permet tenir una flexibilitat en l’ús de l’espai. Podem utilitzar el pis en dos parts diferenciades sense crear interferències funcionals.

L’ambient sorollós de la plaça confrontant se soluciona amb la insonorització mitjançant trasdossats aïllants i fusteries i vidres apropiats (fusteries poc rígides i vidres laminats amb làmines acústiques). Això permet baixar els nivell acústic interior a uns estàndards confortables encara que a l’exterior s’hi realitzin les festes del poble.

S’utilitzen materials vius que canvien amb el temps, formigó als terres que permet veure les ones de l’aplicació amb la llana, mobles de fusta natural de contraxapat d’avet on s’aprecien les vetes i nusos de la fusta.

Casa SS

 

EMPLAÇAMENT: Santa Susana, Girona

PRESSUPOST: 180.000 €

ANY: 2013

DESCRIPCIÓ: El terreny on s’emplaça l’habitatge té una pendent molt acusada i unes vistes al mar molt interessants. Per aquest motiu la casa s’esglaona seguint la pendent, generant terrasses i balcons que permeten crear miradors i zones d’estar exteriors.

És una casa amb una alta eficiència energètica: es baixa la demanda d’energia amb una òptima captació solar (les obertures captadores estan orientades al Sud protegides per porxos que fan una alta captació a l’Hivern i protegeixen del sol de l’Estiu)  i així mateix un nivell d’aïllament tèrmic propi de cases passives. La ventilació de la casa es genera amb un sistema canalitzat de doble flux i recuperador de calor, això permet disposar d’un aire molt net contínuament sense les pèrdues energètiques que comporta la ventilació. Les instal.lacions tèrmiques tenen un rendiment molt alt, s’utilitza l’aerotermia per la calefacció per terra radiant i  per a escalfar l’aigua calenta sanitària. La refrigeració és realitza per mitjans naturals, dissenyant la casa per a una òptima ventilació creuada, ventilació per estratificació vertical i tendals automatitzats per a la protecció solar.

El sistema constructiu per a l’estructura vertical i d’acabat de façana és de panells portants prefabricats amb doble panell i aïllament intersticial (la subjecció entre panells és realitza amb un sistema patentat que minimitza els ponts tèrmics). La construcció prefabricada, amb una alta definició de projecte i fabricació i alt control de qualitat en fàbrica, permet controlar molt millor la obra i els imprevistos que comporta.

Garden Coworking

 

EMPLAÇAMENT: Barcelona

ANY: 2012

PRESSUPOST: 40.000 €

 

DESCRIPCIÓ:   Rehabilitació de nau industrial al barri de Gràcia per adaptar-la a un espai de treball compartit i taller. Intervenció sota criteris low impact, que aprofita aspectes bàsics d’il·luminació natural en un espai diàfan que aconsegueix una zonificació flexible i canviant en funció de les necessitats d’utilització. L‘ús de recursos naturals com l’aïllament amb llana d’ovella i el reaprofitament de materials de construcció conformen la línia característica del projecte.

Més info: www.gardencoworkingatelier.com