Containers VIP

Construcció d’un Habitatge unifamiliar modular

EMPLAÇAMENT: Matadepera

ANY: 2015

PRESSUPOST: 250.000 €

ARQUITECTURA I DIRECCIÓ D’OBRA: duran arquitectes

PROJECT & CONSTRUCTION MANAGEMENT: arid studio

DESCRIPCIÓ: Construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat, en un paratge boscós als peus de la muntanya de Sant Llorenç. Integra la voluntat de reaprofitar recursos existents, contenidors marítims, amb la necessitat d’aconseguir un habitatge per a una família nombrosa amb un pressupost ajustat. Projectant espais diàfans i considerant paràmetres bioclimàtics en la seva geometria, distribució i envolupant, s’aconsegueix inundar l’espai interior de llum natural, captació solar, alhora que permet generar un ventilació creuada de totes les estances.
Solucions constructives de baix cost i baix impacte ambiental, aporten un aspecte únic a un projecte singular.