Apartament Rectoria

 

EMPLAÇAMENT: Sant Feliu de Llobregat

PRESSUPOST: 40.000 €

ANY: 2011

DESCRIPCIÓ: Ens trobem amb un apartament, que fa cantonada amb la plaça al centre del poble. És  antic i deteriorat i havia estat una oficina. L’objectiu de la reforma és adequar el lloc per a un ús d’habitatge, flexible i modern, amb una bona il·luminació natural i uns espais que permetin percebre l’amplitud del pis i tenir unes bones vistes de la plaça.

Amb aquest fi s’estableix una distribució que permet obrir visuals diagonals que són les que donen una percepció més amplia de l’espai. La distribució facilita que moltes d’aquestes continuïtats espacials es prolonguin a l’exterior, donant una percepció de connexió amb l’entorn.

La circulació central entorn a un moble llibreria permet tenir una flexibilitat en l’ús de l’espai. Podem utilitzar el pis en dos parts diferenciades sense crear interferències funcionals.

L’ambient sorollós de la plaça confrontant se soluciona amb la insonorització mitjançant trasdossats aïllants i fusteries i vidres apropiats (fusteries poc rígides i vidres laminats amb làmines acústiques). Això permet baixar els nivell acústic interior a uns estàndards confortables encara que a l’exterior s’hi realitzin les festes del poble.

S’utilitzen materials vius que canvien amb el temps, formigó als terres que permet veure les ones de l’aplicació amb la llana, mobles de fusta natural de contraxapat d’avet on s’aprecien les vetes i nusos de la fusta.